Als u op een optimale manier met deze website wil werken, raden wij u aan om javascript in te schakelen!

Historiek

De vriendenvereniging en het Nationaal Scheepvaartmuseum zijn al vele jaren onlosmakend aan elkaar verbonden en delen een gemeenschappelijke historiek. Samen stelden ze zich al die tijd een doel: met een uitgebreid patrimonium de scheepvaartgeschiedenis levendig houden.

De Courlis

Tijdens het eerste Nationaal Congres van de Zee in 1937 te Antwerpen, hield K. Vranckx, secretaris van de Marine Academie, een pleidooi "voor een nationaal zeevaartkundig museum" dat zou moeten gevestigd worden in Antwerpen.

Inderdaad, er was reeds een aanwezig patrimonium in het Museum voor Handel en Scheepvaart ondergebracht in de Rijkshandelshogeschool en in de scheepvaartafdeling van het Oudheidkundig Museum in het Steen. Eén van de peilers en promotor-mecenas was scheepsbouwer Emile Beuckeleers-Donche die ook de eerste conservator werd.

Oprichting van "De Vrienden"

Op 20.01.1939 keurde het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen een intentieverklaring goed voor de oprichting van een nationaal scheepvaartmuseum hierbij gesteund door H. Marck, Minister van Verkeerswezen en van Openbare Werken. In het zelfde jaar werd er ook gewerkt aan de oprichting van een vzw "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum".

Een ontwerp van statuten en van het reglement van inwendige orde, opgesteld door Eric Sasse, Amedee Dermul en René De Bock, werd goedgekeurd en op 22.04.1939 werd te Antwerpen de vzw "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum - Les Amis du Musée national de Marine" opgericht met als eerste voorzitter Eric Sasse, terwijl H. De Vos en E. Beuckeleers-Donche werden aangesteld als ere-voorzitters.

De statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad nr. 126 van 06.05.1939. Schepen en voorzitter van de Vrienden, Eric Sasse, werd in 1943 omgebracht door de bezetter.

Een belangrijke stap voorwaarts

Belangrijke maritieme personaliteiten bezorgden het nodige elan aan de jonge Vereniging. De inzet van René De Bock (1885-1968) heeft o.a.geleid tot de integratie in het Nationaal Scheepvaartmuseum van de collectie Emile Beuckeleers-Donche (1854-1945), die was ondergebracht in het Museum voor Handel en Scheepvaart. Emile Beuckeleers-Donche was een notoir verzamelaar van scheepsmodellen en hij bepleitte reeds in 1925 de oprichting van een scheepvaartmuseum in Antwerpen.

In 1927 werd hij conservator van het Museum voor Handel en Scheepvaart en legde daarmee de basis van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Ook Henry De Vos (1887-1973), directeur-generaal van het Zeewezen, die in 1935 aan de wieg stond van de Koninklijke Belgische Marine Academie, was in 1939 medestichter van de "Vrienden".

In 1952 wordt de collectie ondergebracht in het Steen dat van dan af fungeert als Nationaal Scheepvaartmuseum. Op 28.12.2008 wordt het Steen gesloten en zal een deel van de collectie worden overgebracht naar het nieuwe Museum aan de Stroom (MAS) dat in 2011 zal geopend worden.

De vzw Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum (VNSM) wordt sinds 15.11.2007 geleid door Guy Huyghe en telt een 300 enthousiaste leden.

Website werd gerenoveerd door Bossaerts nv      Privacy policy