Als u op een optimale manier met deze website wil werken, raden wij u aan om javascript in te schakelen!

Commissies

Binnen onze vereniging worden er steeds duidelijke afspraken en taakomschrijvingen gemaakt, de commissies.

Commissie Activiteiten

Guy Huyghe
Marc De Witte
Patrick Blondé
Koen De Vriese

Taakomschrijving

Organisatie galadiners
Organisatie evenementen/kaaifeesten
Boekenverkoop
Organisatie reizen en lezingen

Beleggingen

Walter Van Glabbeek

Rekeningtoezichters

Dirk Van Ussel
Luc Van Coolput

Commissie Ledenadministratie

Jean-Jacques Westerlund
Marc De Witte

Taakomschrijving

Opvolging adressenbestand
Werving en opvolging van nieuwe leden
Lidkaarten
Info aan nieuwe leden
Koppeling bestand aan boekhouding

Commissie Patrimonium

Guy Huyghe
Paul Smits
Alex De Vos
Koen De Vriese
Frieda Grimbers-Schuyten
Luc Van Coolput
Francine Barones de Nave
Eric Grimbers
Raymond van Herck

Taakomschrijving

Adviezen aankopen
Beheer bruikleen
Verzekeringen
Inventaris patrimonium

Commissie Pers, Communicatie en PR

Guy Huyghe
Jean-Jacques Westerlund
Patrick Blondé
Marc De Witte

Taakomschrijving

Contacten Stad, musea, autoriteiten,enz.
Synergie met Marinecomponent
Opstellen flyers
Brochures
Wenskaarten

Commissie Website

Michel Janssens
Bernard Bossaerts, webmaster

Taakomschrijving

Ontwikkeling website
Opvolging website
Ledenrubriek
Opstellen links

Website werd gerenoveerd door Bossaerts nv      Privacy policy